Tradiční hotel v centru Opavy

Hotel Koruna

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

Společnost POUBA a.s., IČO: 65138074, se sídlem nám. Republiky 17, 746 01 Opava („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Účel zpracování Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Příjemci údajů Doba uchování
Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů Zákazníci Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy Recepce, obchodní oddělení, účetní oddělení 180 dní
Rezervace ubytování – na recepci osobně a telefonicky Zákazníci Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy Recepce, obchodní oddělení, účetní oddělení 180 dní
Rezervace ubytování – na našich internetovch stránkách přes Hores engine Zákazníci Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy Recepce, obchodní oddělení, účetní oddělení 180 dní
Předání údajů Cizinecké policii Zákazníci Identifikační údaje a doba pobytu §102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.(Zákonná povinnost ) Recepce, Cizinecká policie 6 let od ukončení pobytu
Vedení domovní knihy Zákazníci Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, počátek a konec ubytování Zákonná povinnost (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) Cizinecká policie, Policie ČR, recepce 6 let
Evidence hostů Zákazníci Jméno, příjmení, datum narození, číslo dokladu, email, číslo platební karty, datum příjezdu a odjezdu Plnění ze smlouvy, oprávněný zájem Recepce, obchodní oddělení, IT oddělení 180 dní
Evidence hostů v databázi klientů Zákazníci Identifikační a kontaktní údaje Souhlas Recepce, obchodní oddělení, IT oddělení 3 roky
Newsletter a obchodní sdělení Zákazníci Identifikační a kontaktní údaje Souhlas Recepce, obchodní oddělení, IT poddělení 3 roky
Účtenky a faktury – doklady pro DPH – vystavování prodejních dokladů, uzavřené smlouvy Zákazníci Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH Zákonná povinnost (č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a) Recepce, účetní oddělení 10 let
Evidence návštěv ubytovaných hostů – přes den Návštěvy ubytovaných zákazníků Jméno a příjmění, číslo dokladu Oprávněný zájem Recepce 2 roky
Evidence návštěv ubytovaných hostů – přes noc Návštěvy ubytovaných zákazníků Jméno a příjmění, číslo dokladu, datum narození Oprávněný zájem Recepce 2 roky
Dlouhodobé ubytování Zákazníci Jméno a příjmění, číslo dokladu, datum narození, rodné číslo Oprávněný zájem Recepce, účetní oddělení 3 roky
Evidence dokladů – účtenky a faktury pro DzP – u neplátců DPH – archvace dokladů k DzP dle zákona Zákazníci Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH Zákonná povinnost (č. 563/1991 Sb., o účetnictví – par 31 a 32) Recepce, účetní oddělení 5 let
Ochrana majetku kamerovým systémem Osoby v zorném poli Digitální videozáznam. Dochází ke snímání tváře a postavy osob Oprávněný zájem Recepce, IT oddělení 7 dní

 
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Informace o cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, nazývané cookies. Díky nim si navštívené webové stránky stránky pamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. S jejich pomocí se také sleduje chování návštěvníků při procházení stránek. Web používá i cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Cookies nepředstavují žádné nebezpečí a nelze je použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu s použitím cookies může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče nebo prostřednictvím nastavení cookies na těchto stránkách.

Veškeré informace shromážděné prostřednictvím cookies se uchovávají pouze do vypršení platnosti cookies.

Kontaktní údaje Správce

e-mail: skolkova@pouba.cz

tel.: 777 747 040